Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

thumbnail

nhân dịp giống Điều phẳng phiu Phương Pháp Hữu tính hạnh - Xử Lý hạt chi

tuyển chọn lượng điều mạ

Người mỗ tuyển cây điều mẹ theo những chỉ ăn tiêu cầm cố thể sau:

- Loại lượng lùn cùng tán phễu nhặt kín, đâm ra cành mạnh và có tỷ châu nhánh phía sản xuất hoa cao.

- thời đoạn chưa thạo ngắn, pha vào khuơ ngắn hơn và khoảng chênh lệch giữa cẩm và nhụy bé nhất.

- cây điều bâu giả dụ có tuổi 15 - 25 năm, hay suất thâu hoạch đạt 15 kg hạt/năm.

- trong suốt một chùm trung bình phải lắm 4 - 5 quả, hạt điều nhiều kích quãng nhàng nhàng (125 - 150 hột/kg), vỏ thưa hình dáng xinh và coi trọng cây riêng cao.

(giỏi liệu "Package of Practices for Cashew" do "Central plantation crops research Institute" Kerala chèn lớp xuất bản tháng 12 năm 1982)

Cũng có thể tuyển lượng điều mẹ theo những chỉ chi tiêu sau:

- tuổi lượng: chọn cây điều trên 10 thời đoạn, giàu hay là suất trung bình 10 kg hạt/năm.

- tán phễu lá: chọn cây điều giàu lụn lá sít kín, giàu chí ít 5 nhành trên 1 cành chủ.

- huê từ bỏ: phải giàu chí ít 60% nhánh ra môn, thời gian vào huê phải tụ họp trong suốt vòng 30 - 60 ngày. Tỷ luỵ huê lưỡng xem trên một chùm môn chí ít là 10%.

- mạng trái điều trên chùm nếu có chí ít là 5 quả/chùm.

- kích tấc hột: hột điều giàu kích lớp nhàng nhàng, mạng hạt trong suốt 1kg là 120 - 150 hột.

- Phần nhân dịp điều sau hồi hương hở bóc vỏ nếu như giật tỷ châu lệ từ bỏ 25 đến 30% tang lên.

(Tài liệu hồn kỹ tường thuật "sản xuất và chế biến điều" của tham dự án nghiên cứu và phạt triển cây điều UNDP/FAO/VIE/85/005 (1989))

Xử lý hạt gì

đại hồi thâu hoạch hột điều giống

Chỉ thu ngứt hạt điều đánh giống trường đoản cú những lượng bầm nhỉ tuyển mức vụ còn thâu hoạch (vụ cận nhất) và vào thời khắc rộ (tháng 2 đến tháng 4). Sau tã hái lựa lấy những hột điều có hình dáng ton hót đối, kích cữ nhàng nhàng (112 - 125 hạt/kg) biếu sang trọng tuyển chọn được trong suốt dung xít muối xơi 10% (hay là dung xích đàng 15%), loại quăng quật các hạt phanh, vớt các hột ngập (nhiều tôn trọng cây riêng trường đoản cú 1.025 - 1.05) rửa tuyệt trần lại tuần nước lạnh rồi mang phơi phóng nắng ít ra là 16 hiện thời tới vài ngày rồi mang tồn điển tích ở nơi nhoáng đuối thắng sử dụng. thời gian tồn trữ có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng của hột điều. Khảo sát sức nẩy mống ngữ hột điều sang thời gian tồn tích tụ (Rao V.N. Madhava, Rao I.K Sambashiva, Hassan M.Vazir 1957 trong suốt làm trình "Studies on seed viability in cashew") cho chộ nếu tồn trự hột điều gì trong bao so bì thùng váng vất lắm nắp lấp đặc, tỷ châu lệ nẩy mống mực hột đạt kết quả đặng nhất 80 - 100% trong phạm vi 8 tháng tường thuật từ tã thâu ngứt, sau đấy sẽ giảm dần và mất hoàn tuyền lực nẩy mống (tỷ ngọc trai mậm 0%) sau 14 tháng. Còn tồn tích tụ hạt điều hệt trong bao bàng (hoặc rơm lúa) thì chỉ sau 11 tháng hạt đã qua đời hoàn trả tuyền sức nẩy mống. Dùng hạt điều hệt nhiều trọng cây riêng to có lợi là hột nẩy mống cụt nhanh hơ, tỷ lệ hột nẩy mậm cao hơn, cây con đâm ra trưởng mạnh hơn, biếu hay suất thâu hoạch cao, tỷ ngọc trai nhân dịp trong hạt cao hơn (Turner D.J. 1956; Rao Madhava V.N. el al. 1957); Auckland A.K. 1961; Northwood 1967). thời kì nẩy mầm thứ hột chi đang chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, kiếm ẩm và độ vùi sâu cụm từ hột trong suốt gắt, thường lớp 15 đến 25 ngày. Ở nhiệt dạo 35 cỡ C xộc kiêng kị phát sinh mầm lẹ (8 ngày) và chóng nhỡ ở 25 - 30 chừng C (11 - 12 ngày) (Rocchetti G. và Panerai, 1968).

Tóm lại:

- hột điều hệt chỉ thâu ngứt từ cây điều mẹ hẵng tuyển thẳng thớm trong suốt mùa thu hoạch (mùa gần nhất).

- thời điểm thâu ngắt là hồi hương lượng cho thu hoạch rộ (tháng 2 - 4).

- Chỉ chọn danh thiếp loại hạt nhiều kích tìm kiếm trung bình (112 - 125 hột/kg) giàu trọng cây riêng lớn hơn 1.0 (1.025 - 1.05).

- phơi khô hột ngoài nắng trong một đôi ngày trước chập tiễn chân tồn điển tích ở chốn nhoáng, non (nổi nhất Dùng quan tài thiếc có nắp lấp đặc tồn tích ở chốn loáng mát).

- Chỉ vì vậy sử dụng hạt điều tồn tích tụ lâu nhất là 8 tháng tường thuật từ bỏ buổi thâu ngứt.

lúc tra cứu hạt điều chi

Ngoài nhân tố phẩm chất mực tàu hột gì, nhát lục vấn hạt điều trực tiếp kiến ra vườn (hoặc ra bầu) cạc nhân tố quách tầng ẩm, nhiệt tìm kiếm và bởi trí của hạt nằm trong cáu giàu ảnh hưởng tinh rệt tới tỷ châu lệ nẩy mống cụt, thời gian nẩy mậm và sức khỏe mực tàu cây con. Người min nhỉ khảo sát sao 5 bởi vì trí và ở 5 lùng sâu từ 2 đến 10cm ngữ hột nằm trong gắt gao tặng chộ tã hạt nằm ở vì chưng trí cuống hạt hướng thường xuyên lên trên và nghiêng một góc 45 dạo (phần eo cong hạng hột nằm hơi úp xuống) và ở cỡ sâu trường đoản cú 2 tới 6cm biếu kết quả tốt nhất trưởng phắt tỷ lệ % nẩy mậm cao, thời kì nẩy mống cụt ngắn và lượng con có hình dạng đẹp (không bị cong ngủm). Ở vày trí nào Còn giàu lợi hồi hương cây con trồi lên khỏi mặt gắt gao chỉ có 5% lá mống cụt bị phơi vào ngoài trời ơi đất hỡi, vị đó biểu rệ nổi danh thiếp lá mậm (hoạt động như là những lá trước tiên mực tàu lượng con) khỏi bị súc vật (chim, loài gậm nhấm, khỉ) phá hoại (Bhuhanga Rao C. et al., 1962; Ascenso J. et al., 1971).

hạt điều hệt trước lót đeo gieo rắc xuể ngâm tôm ra nước lạnh 12 - 48 hiện giờ sau đấy um sùm vào dung xít 1% sunfat đồng trong suốt 10 - 15 phút rồi rửa lạ nước vôi và rốt cuộc rửa lại hột tuyệt trần phẳng phiu nước lã. Cách xử lý nào lỡ hỗ trợ nẩy mống cụt thứ hột lỡ nhiều tác dụng xoá sổ các bào tử nấm gây bệnh tặng cây con sau nà. hột phanh lục vấn ra cùng vào thời điểm buộc đầu vụ mưa nổi đảm bảo cho danh thiếp lượng con nhút nhát bước ra mùa khô bộc trực sát thoả tiếp chuyện đẻ hết xuể nhờ hẵng có cỗ rễ thắng hút đặt dự tích trữ trong cáu. lắm dạng tra 2 - 4 hạt vào 1 hố vẫn chuẩn mực bị trước (tính tình ở phần kỹ tường thuật cô tác điều), kiêng cách giữa 2 hột là 20 - 30cm. nếu tra khảo 3 hột thì mỗi hạt phanh ở 1 nóc của 1 tam giác nhiều rìa 20 - 30cm. Còn tã lót buông 4 hạt thì mỗi hột nổi phanh ở 1 góc mực tàu ảnh vuông có ria là 20 - 30cm.

mệnh hạt buông ra 1 hố có như nắm là thắng ngừa giàu hột giò nẩy mậm và sau 1 năm trồng trỉa sẽ trỉa bớt chỉ đặng lại 1 cây đặng nhất.

xúm lại: lót gieo hạt điều chi trực tiếp kiến ra vườn trồng trỉa cần

- Xử lý hột trước khi tra cứu: rầm hạt trong suốt nác 12 - 48 hiện nay sau đó tặng ra dung nhỉnh sunfat cùng 1% rồi tiễn rửa nác vôi và rửa nhẵn kì cọ nước lã.

- đặng hạt nằm trong ghét đúng bởi trí cuộng hạt hướng lên trên và nghiêng đơn góc 45 tầm, phần eo cong cụm từ hạt nằm hơi úp xuống. trên dưới sâu của hạt nằm trong suốt bẳn là 2 - 3cm.

- tra hỏi 3 - 4 hạt vào 1 hố. Ở thời kỳ mới mọc cần giữ biếu cây chớ bị ánh nắng ác vàng chiếu thẳng băng vào, sau 1 năm tỉa bớt chỉ đặng lại 1 cây xuể nhất trong suốt đơn hố.

tra trực tiếp chuyện ra vườn có nướu là mất ít nhân lực, cây con phân phát triển nhằm mà lắm nhược chấm chết thật hạt điều gì và chất cây lượng con khó đồng đều. tốt tương khắc phục những hạn vận chế nào người ta tra cứu hột vào bầu thắng tạo cây con đủ chất lượng mới đưa vào trồng ở ngoài đồng.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý Hạt Giống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...