Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và moi bồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh hoi ra vì chưng nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, cho thấy lắm ở ắt cạc vườn điều ở ních lóng, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio Da Ponte J., 1971). Trên cạc lá có những đốm màu sậm đàng kiếng 1 - 4 mm ứng với những bào tử nấm nằm ở mặt dưới lá.


Phòng chống bệnh nào phun dung xịch Zineb 0.2% (200g trong suốt 100 lít nác) chốc nhiều những dấu hiệu trước tiên mực tàu bệnh và sau đó căn cứ 20 ngày lại phun một dọ (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá vì chưng Cercospora anacardii hoi ra đương một số trạng thái bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám bởi vì Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá hồng bởi Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu vì Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt do Phomatospora anacardicola, và bệnh rỉ sắt hường hoi vào bởi loại con quay Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

Phòng chống những bệnh đốm lá trạng thái này kì cách phun dung xịch Bordeaux 1% hoặc oxyt với 0.3% năng Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc xì bồ hóng (Sooty muod)

danh thiếp lá liền tù tù bị bao phủ vì đơn tìm bồ hóng nhặt cạc nấm Capnodium sp. ở cả hai mặt của lá, thành ra ngăn trở hoạt động quang đãng hiệp thông thường mức cây, làm cây đâm ra cả tê liệt (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). phòng bệnh nào kè cách phun dung xích toàn bột 2%. Việc phun nè sẽ phòng hết danh thiếp sâu bọ cùng hoạt động và làm cho cạc mốc xì bồ hóng buổi khô khan tách rời khỏi lá rớt xuống thành tầm khoảnh.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...