Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

thumbnail

dẫu vỏ hột điều là gì? vách phần véo tạo và chất lượng hạng ơ vỏ điều

ơ vỏ hột điều là chi?

Vỏ hột điều nhiều chứa đơn hỗn tạp cạc alkyl phenol tự nhiên, đơn chất lỏng nhớt màu nâu hơi hường, giàu tính toán độc địa hại đồng da người lúc xúc tiếp đồng nghỉ. chồng lỏng nào là được gọi thằng là dù vỏ hạt điều tự nhiên, gã tiếng anh là Cashew nut shell liquid (CNSL).

CNSL giàu trong suốt thành phần thứ hột điều (18 - 23% coi trọng lượng mực tàu hột) thắng bảo rệ biếu nhân dịp điều chứ bị côn trùng phá hoại, song song là đơn sản phẩm thứ yếu lắm giá như trừng phạt kinh tế và kỹ thuật cao thâu xuể trong quá đệ trình chế biến hạt điều.

thành phần bấu tạo và chồng lượng thứ dẫu vỏ điều

chồng lượng và tiệm suất ô dù vỏ thu nổi trong suốt quá trình chế biến hạt điều. chồng cây và hiệu suất dầu vỏ thu tốt tùy xọc phương pháp chế biến hột điều nhằm dùng. sử dụng dung vá (n-hexan) trích ly nguội sẽ thu đặng dầu vỏ hạt điều thiên nhiên hoặc đang nhiều tên gọi là dẫu vỏ trích ly.

nhút nhát chế biến hạt điều theo phương pháp chao dầu (nhiệt tìm kiếm cao 190 - 200 tìm C) dầu vỏ thu phanh giàu thằng đòi là ô dù vỏ hạt điều hay có gã là dầu vỏ hột điều thương nghiệp. ô vỏ thiên nhiên gồm đẵn là anacardic axit (6-alkyl salicilic acid) và cardol (3-alkyl resorinol) còn ở dầu vỏ thương nghiệp vày dẫu chịu tác đụng mực tàu nhiệt từng cao, anacardic acid bị decarboxyl hóa chuyển thành cardanol (3-alkyl phenol) bởi vì đó vách phần cốt tử là cardanol va chạm cardol (Ruhemann và Skinner, 1887. Spiegel và Dobrin, 1896. Smith, 1931; Pillay, 1935; Gokhale và cuộng sự, 1940).

Người min hỉ thấy rõ mạch nhánh giàu phương diện ở anacardic axit, cardol và cardanol chớ giả dụ là đơn diolefin với nhất mà là một hẩu lốn mực tàu olefin đồng những mức độ chửa no khác rau (Gokhale và cộng sự, 1940; Paul và Yeddanapalli, 1954). Murthy và cuộng sự, (1968) sử dụng những kỹ tường thuật dung nhan ký hiện đại chộ rằng Cardanol (chỉ số phận axit 2; chỉ mệnh Iod (Wijs) 212-228; chỉ mạng Hydroxyl 180-200) lắm ăn nhập phần hãy bão hòa là 5.4%, monoolefin 48.5%; diolefin 16.8% và triolefin 29.3% John H.Tyman 1976, hỉ thi thể toan đặng thành phần mực tàu dẫu vỏ hột điều trích ly gồm: anacardic axit 82 +(-) 1.05%; cardol 13.8 +(-) 0.79%; 2-metyl cardol 2.6 +(-) 0.16%; cardanol 1.6 +(-) 0.17%.

dù vỏ hạt điều kỹ trần thuật lắm thành phần như sau: cardanol 83 +(-) 0.51%; cardol 14.3 +(-) 0.58%; 2-metylardol 2.7 +(-) 0.34%. Dùng dung nhan ký kiêng kị thưa rà soát hẵng chỉ ra rằng nhiều 20% ô dù vỏ kỹ thuật nhỉ bị polyme hóa trong suốt đấy cardanol bị polyme hóa tranh 76.35%; cardol bị polyme hóa giành 19.65% và 2-metyl cardol bị polyme hóa giật 4.22%, cho nên thành phần hạng ô dù vỏ kỹ trần thuật tiêu biểu lắm vách phần như sau:

Cardanol: 63%

Cardol: 11%

2-metyl cardol: 2%

Anacardic acid: 1%

Polyme: 23%

 

thành phần beo tạo mực tàu mạch Hydrocarbon thế (-CH15H31-n) trong suốt axit anacardic,cardanol, cardol cũng như 2-metyl cardol

- đồng n = 0 ta có đả thức [-(CH2)14CH3]

- cùng n = 2 min giàu đánh thức [-(CH2)7CH = CH(CH2)5CH3]

- đồng n = 4 min nhiều tiến đánh thức [-(CH2)7CH = CHCH2CH = CH(CH2)2CH3]

- Với n = 6 min nhiều đả thức [-(CH2)7CH = CHCH2CH = CHCH2CH = CH2]

cố kỉnh thể, lắm trạng thái có 4 hợp chồng cùng tồn tại của cardanol ( theo Anal Chem,1976)

Nguồn: Dầu vỏ hạt điều là gì? Thành phần cấu tạo và chất lượng của dầu vỏ điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...