Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

thumbnail

hình thái học thứ khoa điều

- Bao món điều giàu 5 bè hao hao nhau hoàn rõ. - đài gồm các lá đài hoa trường học từ bỏ 3 tới 4 mm, có màu xanh lá bầm sáng ở phương diện ngoài, màu xanh lá cây vàng ở mặt trong và nhiều lông tơ dầy. - Tràng huê nhiều cạc lá tràng hình mũi nhãn hiệu bao phủ đầy lông măng ở hết 2 bình diện trường học 1 tới 1,5 cm, rộng từ 0,1 tới 0,15 cm, giàu màu trắng hơi ngả vàng với đồng cạc sọc xấp thành hàng theo dải màu từ màu hường tới tím. - các bao phấn ảnh cầu màu hường và nứt dọc trong suốt tã lót các tem thời bộc trực đứng. mệnh tem thư từ 8 đến 11 đệp vách 2 vòng và phân công 2 loại theo chiều trường (Ascenso Crespo J.1972):

+ tem thư lớn giàu từ 1 đến 2 nhuỵ, huê đực nhiều bề trường làng nhàng là 6 mm và 8 mm ở huê lưỡng tâm tính.

+ nhị đực bé giàu tự 7 đến 10 nhị, khuơ đực nhiều chiều dài nhàng nhàng là 3 mm và 5 mm ở khuơ lưỡng tính.

đương chửa rặt tại sao ở mỗi một loại môn chỉ có 1 cò lớn hữu thụ đang quờ đều là nhuỵ bất thụ (tem giả)

- Nhụy gồm bầu một 1 ô dù, vòi vĩnh nhụy lắm chiều dài từng 1 cm, tận cùng là nỗ lực nhụy.

Ở khuơ đực, nhụy thui gạnh phứt, còn ở huơ lưỡng tính hạnh vạc triển béo hơn. tem to thường ngắn hơn vòi vĩnh nhụy, rất thảng hoặc lắm trường học ăn nhập phẳng phiu hoặc trường học hơn - hồi đấy sự thụ phấn sẽ dễ dàng và khả hoặc thụ phấn sẽ cao hơn.


Nguồn: Hình thái học của hoa điều – Sự thụ phấn và đậu quả của cây điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...