Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

thumbnail

Những phần chủ yếu mực ISO 6477-1988

1. Phân loại tổng quát lác:

nhân dịp điều là sản phẩm thâu thắng sau buổi lột vỏ và lột xác vỏ lụa hạt điều (Anacardium occidentale L.).

2. Phân loại gì huyết:

- W: nhân dịp cựu trắng. nhân dịp giàu hình quả thận, không bị phá hoại hỏng hóc như sâu bọ, mốc xì, nhiều mùi ôi thiu, sót vỏ lụa và lầm các tạp chất khác, nhân giàu màu trắng, năng nhà voi lãnh đạm, hoặc màu tro lạnh lùng. thắng ưng ý nếu lộn nhân dịp vội vàng thẳng tuột sát sao đừng quá 5%.

bộ hạ nào là theo quy cách hạng Ấn tìm kiếm/ châu lệ Phi giàu các mẽ tiệm W180, W210, W280, W320, W400, W450, W500 (chữ căn số chỉ mạng nhân lắm trong 1 cân Anh (pound), ví dụ W320 có tức là số nhân dịp điều trong 1 pound), LW1 (180 - 210 nhân/1 pound) và W1 (số mệnh nhân trong 1 pound giàu hơn). Theo quy cách Việt trai nhiều W180, W240, W280, W320, W400, W450, W500.

- SW: nhân cựu hơi vàng (Scorched wholes). nhân dịp có ảnh trái cơ thể, chả bị hư hỏng phá hoại vì chưng sâu bọ, mốc, mùi bởi vì ôi thiu, sót vỏ lụa và nhầm cạc tạp chất khác. nhân có màu ngà voi đậm hơn hay hơi bị xém lửa trong suốt nhút nhát đậu phụ nhự hoặc sấy khô, xuể phép lầm nhân dịp vội vàng thấp hơn thẳng băng trung thành chớ quá 5%.

Thuộc cấp nè theo quy toan của Ấn tìm/ Châu Phi nhiều mẽ tiệm SW180, SW210, SW240, SW320, SW400, SW450, SW500. Theo quy cách mực Braxin lắm danh thiếp mã tiệm: SLW2 (160 - 180 nhân dịp/1 pound), LW2 (180 - 210 nhân dịp/1 pound) và W2 (căn số nhân dịp trong 1 pound nhiều hơn). Theo quy cách Việt trai giàu các mẽ tiệm SW240, SW320 và SW (số nhân trong 1 pound có hơn).

- nhân vốn nám (Desert cashew Kernels), gồm lắm:

SSW: nhân dịp có ảnh quả thận, khô chớ lắm hư vị sâu bọ phá hoại, giò sót vỏ lụa, chả giàu mùi ôi thiu và lộn danh thiếp tạp chồng khác. nhân nhiều màu vàng nổi phép có điểm bé mờ.

tay chân nào theo quy cách thứ nhét kiêng/ Châu Phi lắm mã hiệu SSW. Theo quy cách mức Braxin giàu mã hiệu W3 và theo quy cách Việt trai lắm mã hiệu SSW.

DW: nhân vốn dĩ nám giàu những đặc trưng như loại trên những chấm rỏ màu vàng đậm năng màu mun, nhăn rành rệt hơn.

tay chân nào theo quy cách lèn lùng/ Châu Phi lắm mẽ tiệm DW, theo quy cách cụm từ Braxin giàu mã tiệm W4. Theo quy cách Việt Nam nhiều mã hiệu DW.

Nguồn: Những phần chính yếu của ISO 6477-1988

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...