Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

thumbnail

Những Quy Cách cụm từ ơ Vỏ Điều

1. dù vỏ hột điều kỹ trần thuật (có chửa sang xử lý) theo ISO 840-1986.

1. trọng lượng riêng 30/30 tìm C: 0.950 - 0.970

2. lóng nhớt ở 30 tầm C, cp (max): 550

3. khoảng ẩm, % trọng cây (max): 1.0

4. chồng chẳng chảy trong suốt Toluen, % coi trọng cây (max): 1.0

5. Tổn thất tôn trọng cây tã lót đun nóng, % coi trọng lượng (max): 2.0

6. Tro, % coi trọng cây (max): 1.0

7. Chỉ số iod (ta)

a. Phương pháp wijs: 250

b. Phương pháp RK: 290

8. Polyme hóa

a. Thời gian, phút (max): 4

b. quãng nhớt sau đại hồi rửa axit, cp (mỗ): 200

C. kiêng kị nhớt ở 30 cữ C, cp (min): 30

2. dù vỏ hột điều hử xử lý (Treated Cashewnut shell liquid)

ô vỏ điều xuể trích ly ra giàu tính nết độc đối xử cùng con người, cố kỉnh thể hoi vào bây chừ tượng rộp da, gây viêm da nhát da xúc tiếp đồng CNSL. Trước chốc sử dụng CNSL tốt chế tạo mủ nếu như qua quá trình xử lý được loại quăng quật cạc ăn nhập chồng sulpha và tạp chồng kim loại.

ô vỏ hử trải qua xử lý này thắng đòi là dẫu vỏ hột điều hả xử lý giàu quy cách như sau:

1. trọng lượng riêng ở 25 tầng C/24 lóng C: 0.955 - 0.975

2. lùng nhớt ở 25 tầng C, cp (max): 800

3. Chỉ căn số iod (min): 240

4. Tro, % quý trọng lượng (max): 1

5. kiêng ẩm, % trọng lượng (max): 0.5

6. Chỉ số mệnh axit (max): 14

3. Quy cách đối xử với dẫu vỏ điều CNSL ép nguội

dù vỏ điều cũng đặng sản xuất theo cách bắt buộc nguội vỏ hạt điều

1. tôn trọng cây riêng ở 26 lùng C: 0.9668 - 1.0131

2. Chỉ căn số đoạn xạ ở 41.5 cỡ C: 1.5158

3. Chỉ mạng xà phòng chống hóa: 106 - 119

4. Chỉ mạng iod: 270 - 290

5. Chỉ số phận axit: 94 - 107

Nguồn: Những Quy Cách Của Dầu Vỏ Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...