Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

thumbnail

QUY CÁCH hột ĐIỀU Nhân AFI NGÀNH nông phẩm VÀ hột đơn số phận Bảng Tiêu chuẩn mực Dành tặng Nhân Điều Sống

Bảng - Giới kì hạn tặng phép đối xử cùng cạc loại tội và hỏng ngữ nhân dịp điều sống

  mức phẩm Loại 3 Loại 2 Loại 1
hỏng hóc nghiêmtrọng
hỏng hóc vị sâu mọt 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Mốc, ôi ô, ải trang mục, quy hàng tạp chất 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Tạp chất (1)  0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
Hư hỏng nghiêmtrọng tối da 2.00% 2.00% 2.00% 1.00%
danh thiếp loại tội  
Nhân sém chồng cây loại 2 B B B 5.00%
nhân dịp sém đặc bặt chồng lượng loại 3 B B 5.00% 1.50%
khoảnh nhân dịp nám nhẹ (LP) (*20% lấm tấm nâu lạnh nhạt) 5.00% 1.50%
nhân dịp vốn nám nhẹ (LBW) (*40% lấm tấm nâu dửng dưng) 5.00% 1.50%
Nhân vốn liếng nám (BW) (*60% lấm chấm nâu) 2.50% 0.50%
hạng phẩm B(2) 7.50% 2.50% 0.50%
hư hỏng  hư chiều bình diện (vết dao) B 5.00% 2.00% 1.00%
đầu hàng lụa/hỏng nghiêm trọng vị dọc lụa (3) 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5%
Nhân lốm đốm xui 0.05%      
Tổng tội lỗi  tối da *Tối đa lốm đốm cho LBW và BW 14.00% 11.00% 8.00%


 

Bảng - diễn tả kích thước - Mãnh vỡ Nhân điều

Loại Tên Dưới sàng số mệnh Trên sàng số mệnh
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 miểng to Sàng mệnh 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kính = 8.0mm. Sàng mệnh 0.25 (USA số 1/4), đàng kính = 6.3mm.
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 miếng bé Sàng căn số 0.25 (USA số mệnh 1/4), đàng kiếng = 6.3mm. Sàng số 7 (USA mạng 7),đàng kính = 2.8mm.
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 mẩu vụn hay miểng bé đặc biệt Sàng căn số 7 (USA mạng 7), đường kính = 2.8mm. Sàng số phận 8 (USA mệnh 8), đàng kính = 2.36mm.
BB or G1, G2, G3 Mảnh vụn, đầu cọng Sàng mạng 8 (USA số 8), lối kiếng = 2.36mm. Sàng số phận 10 (USA mệnh 12), lối kiếng = 1.70mm.
X (HẠT) Sàng mạng 10 (USA mệnh 12), đàng kiếng = 1.70mm. Sàng số phận 14 (USA số 16), lối kiếng = 1.18mm.
FE (hột) Sàng mạng 14 (USA mạng 16), đường kính = 1.18mm. N/A
P1M, P2M, P3M miểng trộn Dưới sàng 6.3mm Trên sàng 4.75mm
Giới kì hạn cấp loại tặng mãnh vỡ:
tặng phép 5% cơ mà đừng quá 1% loại kích tấc thường xuyên sát. Hơn nữa đối xử cùng danh thiếp loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu đồng nhất chạy hình dáng Một cách họp lý đồng tỷ châu lệ đừng quá 5% loại trên gấp kích thước.
chú thích: Loại SSP theo Brazil thắng toan nghĩa là miếng vỡ nhỏ đặc bặt, khác với toan nghĩa mực An từng SSP là miểng vỡ vạc bé bị nám.

Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...