Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

Bệnh hại điều – thoái cổ rễ và đói đỏ

Bệnh thoái cổ rễ (Daming off)

Đây là loại bệnh rất phổ quát đối với cây điều non ở danh thiếp vườn ươm điều kiện thoát nác thua. Những loại nấm gây vào bệnh nà là: Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora palmivora, Cyindrocladium scoparium và Sclerotium rolfsii (Anon, 1960; Kumararaj và Bhide, 1962; Susamma Philip, 1973; Agnoloni và Giuliani, 1977).

cạc loại nấm nào là tấn công vào miền rễ hoặc vùng cổ rễ hoặc cùng hồi hương ra trưởng hai xứ nào là của lượng điều con cùng một vượt các mô bị rủi xung vòng vo thân lượng. tã bệnh tiến triển các lượng con có dạng cong xuống và cạc cỗ phận rễ ngữ lượng cũng bị nhiễm bệnh. các lá bại lộ ra những vệt phình lên, trong suốt lớn lên tới ngữ nà đấy thì kết đấu lại cùng nhau. Điều kiện trên dưới ẩm cao, nhiệt lớp trường đoản cú 26-  28 kiêng kị C là những nhân tố đánh tặng cạc loại nấm này vạc triển thuận tiện và bệnh sẽ càng nghiêm tôn trọng trong suốt vụ mưa.

phòng:

- Phòng ngừa bệnh nào là lạ danh thiếp vin pháp cạn học là đẵn bao gồm việc tiến đánh thoát nước đặng tặng cạc luồng giao ương các cây con hay cạc túi bầu và điều chỉnh thông phong râm lỡ phải cho các cây con.

- Phun sũng dung xịch Bordeaux 1% hay dung xích bột Ceresan - Wetable 0.1% tặng các luống gieo ương cạc lượng con năng túi bầu.

- trường học hiệp xảy vào rễ mực tàu các lượng con thoái nghiêm trọng vày sự tiến công mức Pythium ultimum lắm danh thiếp loại nấm khác đồng kết hợp thời Phòng chống tuần tra cách phơi phóng trộn dexon ra ghét đồng liều lượng 113.6kg/ha (Olunlogo, 1976).

Bệnh qua đời khô khan hay màng hường (Die - back or pink - disease)

Bệnh gây ra vị Corticium salmonicolor (= Pellicularia salmonicolor) phổ biến vào đại hồi vụ mưa. (Anon, 1960, Rao, 1969, Estibeiro, 1970). Trên những cành bị bệnh người mỗ chộ giàu những bầm màu trắng hay là hơi hồng (đỏ lãnh đạm) trên vỏ. các nấm nào là xâm nhập ra cạc mô ở sâu hơn và làm các chồi khuất dần từ bỏ ngọn xuống và bởi thế giàu gã gọi là Die - back. lát cận chấm dứt vụ mưa thấy xuất bây chừ thèm sợi tí thứ danh thiếp nấm trên các cành. Khuẩn ty dạng nè hồi hương đầu nhiều màu trắng tối dạ sau đó dời sang trọng màu đỏ. Những bào tử vô tính (Asexual spores) thì trong tã lót đứng riêng từng cá dạng nhưng ở trong khối lớn thì giàu màu đỏ và nảy một cách dễ dàng ở trong nước và tạo thành những cành bị nhiễm bệnh. Tiếp sau vỏ bị nứt và bong ra. Lá ở những cành nà dời qua màu vàng và rụng xuống làm tặng một phần lượng bị cằn cọc không phân phát triển được.

gian ngoại trừ:

- Chặt vứt những cành hở mắc bệnh ở bên dưới chỗ bị nhiễm bệnh và tiêu xài hủy phăng, biểu vệ danh thiếp phương diện cân tày cách quét bột nhão Bordeaux.

- Phun ngừa bệnh phẳng dung dịch Bordeaux 1% hai bận, dò đầu ra tháng 5 - 6  trước lúc bắt đầu vụ mưa và lần sau vào tháng 10.

Nguồn: Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...