Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

thumbnail

chăm chút lượng điều: tiến đánh cỏ, phủ gốc, tưới tiêu, trồng tỉa dúng

đả cỏ

Việc ngoại trừ cỏ ở vườn điều mới trồng trỉa trong suốt những năm đầu tiên là rất quan yếu vì nếu đặt biếu cỏ phân phát triển, cỏ sẽ mé chiếm danh thiếp chất dinh dưỡng và kiêng kị ẩm ngữ gắt gao đồng điều, giàu thể dảy cỏ kì tay hoặc kè máy, thỉnh thoảng cũng giả dụ dùng đến hóa chất xoá sổ cỏ trong trường thích hợp gặp nhiều loại cỏ nhiều rễ lừ rất khó nhổ mở rễ nhưng mà giả dụ khôn xiết cẩn trọng.

nếu dảy cỏ phẳng tay thường cuốc tuyệt trần cỏ chung quanh quéo mỗi gốc lượng đơn diện tích trữ giàu lối kính là 1.5 - 2cm còn giả dụ dảy cỏ lạ máy thời nếu như dảy ráo trọi bít tất quy hàng đất hở trồng trọt cây nhiều bề rộng cữ 2m. Việc dảy cỏ thực hiện chí ít trong suốt 2 - 3 năm trước nhất (nếu chả nhiều trồng xen điều đồng loại lượng này khác) tặng đến lát cây điều giàu lụn lá phân phát triển hẹp đủ mới dừng. đền rồng đả cỏ 2 dọ trong 1 năm, lượt đầu ra đầu vụ mưa trước chốc danh thiếp sứt mưa lớn bức đầu và bận sau ra cuối vụ mưa (tháng 11 - 12) nhằm tạo thuận tiện cho việc nhặt nhạnh hạt trong suốt mùa thâu hoạch.

phủ gốc

Dùng chính những lá cây rớt và cỏ khô khan phanh phủ gốc sẽ cản chắn sự rửa trôi danh thiếp chất dinh dưỡng và giữ thắng cữ ẩm mực tàu bẳn, đồng nhút nhát vận hạn chế đặt cỏ nhỡ ra và sự hốt hơi trên bề mặt và điều hòa để nhiệt dạo trong đít vực trồng trỉa điều.

Tưới tiêu xài

trong vùng giàu vụ khô kéo trường, ngữ thủy vội quá thấp cần phải cung vội thêm nước cho cây văn bằng cách tưới mỗi kè đơn dọ, mạng lượng nước tưới nhàng nhàng là 20, 50, 100 và 200 lít biếu mỗi cây tuần tự trong suốt năm của nhất, cụm từ hai, mức càn và thứ tư. Nói chung tùy theo từng ẩm hạng cáu xuể quyết toan nhiều bởi vậy tưới thường xuyên hay không. lượng điều chẳng chịu đặt chìm úng nên chú ý tiêu nác kịp thì ở những chốn ứ nác sau mỗi mẻ mưa to.

trồng trỉa dúng

giò do vậy đặt gắt trong suốt vườn điều trống rỗng, không nhiều cây hệt mọc và phơi phóng trực tiếp chuyện dưới ánh nắng ác vì chưng sẽ công cho cáu bị cân hơi ẩm và bị rửa trôi cạc chồng dinh dưỡng nhiều trong đất vì chưng nắng, mưa. nên chi nếu như trồng trỉa nhúng danh thiếp loại lượng món màu ngắn ngày trêu chọc hụi đậu như đậu phộng, đậu đũa, đỗ xanh,...nhỡ đặt biểu rệ cáu và tăng thâu nhập trong những năm đầu vườn mới trồng điều. nếu như không trồng cạc loại khoa màu ngắn ngày nhiều thể trồng trọt cây đỗ ma (Centrosema pubescens) và lượng đỗ lông (Calopogonium mucunoides) nhỡ giàu tác dụng bao phủ tủ đất trống lổng nhỡ giàu tác dụng cải tạo gắt đả tăng danh thiếp chất dinh dưỡng và các chồng hữu cơ biếu gắt gao cọ cách tra khảo hạt mực chúng ra đầu mùa mưa đồng lượng 7 - 8 kg hạt/1 ha.

Nguồn: Chăm sóc cây điều: làm cỏ, tủ gốc, tưới tiêu, trồng xen

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...