Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

thumbnail

đề nghị về chất cây hạt điều – Thuốc biểu vệ thật quất và Nhiễm khuẩn

Thuốc biểu rệ thiệt vụt

thừa cây tối đa theo Bộ ăn xài chuẩn mực Codex 2015

ngữ áp dụng dành biếu hạt khô:

Thuốc BVTV một vày ví trị
2.4 - D MRL (mg/kg) 0.2
Bifenazate MRL (chả thây toan) 0.2
Boscalid MRL (mg/kg) 0.05 (*)
Carbaryl MRL (mg/kg) 1
Carbendazim MRL (mg/kg) 0.1 (*)
Clofentezine MRL (mg/kg) 0.5
Fenvalerate MRL (mg/kg) 0.2
Glufosinate-Ammonium MRL (mg/kg) 0.1
Methoxygenozide MRL (chả tử thi toan) 0.01
Paraquat MRL (không thây toan) 0.05
Phosmet MRL (giò thi thể định) 0.2
Pyrethrins MRL (mg/kg) 0.5
Sulfuryl Fluoride MRL (chả tử thi định) 3
Thiacloprid MRL (mg/kg) 0.02
Hydrogen Phosphide MRL (đừng xác toan) 0.1
Trifloxystrobin MRL (giò xác định) 0.02

*kì cọ hay là thấp hơn giới hạn vận biếu phép thuật

Quy toan quốc tế bay thuốc BVTV:
• Tại Ôxtralia: www.apvma.gov.au
• Canada: www.hc-sc.gc.ca
• Liên minh luỵ Âu (EU): ec.europa.eu/sanco_pesticides
• Thụy Sỹ: www.admin.ch
• Mỹ: www.fas.usda.gov
• Giới hạn dư thừa lượng thuốc BVTV tối đa theo tê sở dữ liệu quốc tế tại: www.mrldatabase.com

Nhiễm khuẩn

Nấm móc afltoxin là tác nhân xuất hiện thời trên hạt điều, tuy rằng hãn hữu xuất hiện giờ nhưng mà chẳng thể loại trừ. nên cần giàu phương án xử lí xuể đảm bảo chồng lượng cho lượng điều.

Nguồn: Yêu cầu về chất lượng hạt điều – Thuốc bảo vệ thực vật và Nhiễm khuẩn

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...