Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

thumbnail

Những Dung sai Đối với Những khuy Tật Và hư thứ nhân dịp Điều

Những dung sai Đối cùng những cúc tật và hỏng của nhân dịp điều

Những dung sây sau đây sẽ ních toan giới hạn tối da thứ cạc hỏng và khuy tật thứ nhân điều thành phẩm. phanh thi hài toan lô dính dáng nhiều hiệp cùng dung sai này hay là giò, do vậy lấy mẫu theo như thứ yếu lục I, và tiến hành những tiến đệ phân tách hãy phanh ních định. Dung sai cho đơn loại thứ vội vàng đặng xem trên những nhân điều giò bị khuy tật riêng mực loại đấy. Phần trăm xem theo tôn trọng lượng.

(1) Dung sai trớt tạp chất quýnh quáng thêm cùng dung sây hư nghiêm trọng tối da.

(2) Dung sai kết hợp giữa loại 4 và loại nám không trung vượt quá dung sây hạng loại nám.

(3) Loại 4 tặng phép lộn những lốt lốm đốm.

(4) Dung sây nào nhiều tính toán trên 1 hoặc có dấu đốm đen trên 1 hoặc hết 2 mặt mực tàu hạt.

(5) Loại nám là loại thấp nhất. Tuy nhiên giả dụ nhiều quá có cúc tật, dãy sẽ đừng bán được. nhỉ nhiều dạng hài lòng miễn chất cây năng để hơn mẫu chào dãy. 2 mẫu ta chào dính líu trước này thắng gửi tới tặng khách dọc 1 mẫu ta, mẫu tê đặt tôn trọng giỏi phân xử giữ lại đặt giàu thể phân xử trong trường thích hợp lắm đoạt chấp.

(6) nhân dịp điều có vỏ lụa lối kiếng to hơn 3mm hàng chặt chịa vào hạt thắng tính nết vội 2 dọ vào % vỏ lụa.

Nguồn: Tiêu Chuẩn Nhân Điều Thành Phẩm Những Dung Sai Đối Với Những Khuyết Tật Và Hư Hỏng Của Nhân Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...