Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

thumbnail

Những kín bày tốt công căn cứ để tuyển gì điều giàu giá như trừng phạt ghê tế cao

- trỗ đoá sớm và tụ hợp.

- Cường lóng đậu trái (căn số trái đối xử cùng mỗi một chùm khuơ và đối đồng mỗi lượng).

- hay là suất hột và trái (kg hột sinh sản ra đối xử cùng 1m vuông lụi cây).

- Những đặc trưng phiết hậu học (kích tầng, hình dạng và coi trọng lượng riêng) hạng hạt và quả.

- tính hạnh miễn dịch năng tính toán chống lại nhằm những loại sâu hại kín biệt.

Việc coi xét công giá những đặc bày này ngữ lượng nếu căn cứ ra những mạng liệu thống liệt kê trong đơn mệnh năm liên tiếp và đặt rà soát ở danh thiếp thế hệ sau. Những cây đạt yêu cầu được dùng đặt màng lập các vườn dòng thuần cung cấp hột gì cho nhân dịp hệt hữu tâm tính và cung gấp vật liệu (cành, chồi, mắt,...) biếu nhân hệt vô tính hạnh.

cho đến ni Bộ cạn nghiệp và phân phát triển nông thôn nước min hở quyết định xác nhận một căn số hệt điều ưu tiên sử dụng trong sinh sản như cạc gì ES-04, EK-04, BĐ-01, KP-11, KP-12.

- hệt điều ES-04: lắm kín chấm đơn chùm sẽ có từ 5 tới 10 quả, trái chập chín giàu màu vàng. Kích trên dưới hột trung bình là 173 hột/kg, tỉ châu lệ nhân khá cao (27.4%). gì điều nào là vắng bị sâu bệnh nguy hiểm như bọ nhích muỗi, thán thơ ấu, phịu nhựa. Năng suất hột từ 55 tới 65 kg biếu một cây một mùa vụ.

- Giống điều EK-24: số phận trái đơn chùm tự 5 đến 8 quả, trái nhát chín nhiều màu vàng. Kích lóng hột rất to, chỉ ngần 120 hạt/kg, tỉ châu nhân dịp cao (28%). gì điều nè cũng mỏng bị cạc sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hạt từ 35 đến 45 kg tặng đơn cây đơn vụ mùa.

- hệt điều BĐ-01: số mệnh quả đơn chùm tự 5 đến 10 quả, màu trái vàng chập chín. Kích tầm hột khá lớn, làng nhàng 165 hạt/kg, tỉ luỵ nhân dịp khá cao (27%). gì điều này mỏng bị sâu bệnh hiểm nguy. Năng suất hột tự 45 tới 55 kg biếu một cây đơn mùa mùa.

- gì điều KP-11: số phận trái đơn chùm tự 5 đến 10 quả, màu trái vàng lát chín. Kích kiêng hột khá to, trung bình là 150 hạt/kg, tỉ châu nhân khá cao (27.5%). Giống điều nè giàu khả hay ít bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hột trường đoản cú 45 đến 55 kg tặng đơn lượng đơn vụ vụ.

- gì điều KP-12: số trái một chùm từ 5 tới 10 quả, màu trái đỏ khi chín. Kích tầng hạt lớn, làng nhàng là 140 hột/kg, tỉ luỵ nhân dịp khá cao (27%). gì này bẩm bị sâu bệnh hiểm. hoặc suất trường đoản cú 55 đến 65 kg biếu một cây đơn mùa mùa.

danh thiếp gì trên đây vày cáo KHKT nông sớt nghiệp Tây vốn chọn lọc cược thể nổi bật tự biến thiên của các quần dạng điều trong suốt sinh sản.

Nguồn: Những đặc trưng được làm căn cứ để tuyển chọn giống điều có giá trị kinh tế cao

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...