Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

thumbnail

Sâu hại điều – Sâu kết lá và huê, hua phấn đục nõn

Sâu kết lá và món

Lamida moncusalis Walker và Orthaga exvinacea Hamps là hai loài sâu kết lá gây hại tặng lượng điều. trong suốt đấy Lamida moncusalis W. là loại gây hại chính.

Lamida moncusalis W. là một con ngài màu xám rủi thẫm. Theo Murthy và cuộng sự, (1974) tuổi trứng kéo trường 5 - 6 ngày, ấu trùng là 16 - 21 ngày, nhộng non là 1 - 2 ngày, nhộng là 8 - 11 ngày và hết thành là 3 - 6 ngày.

Triệu chứng nhiễm bệnh là hồi ấu trùng lặp kết những lá mát và món từ lại với rau và sống trong đấy. Ngay trưởng quả và hột cũng bị loại sâu nè tấn công. Nhộng sống trong suốt kén vú ở nhút nhát kết lại.

buồng ngoại trừ:

Phun ghé 0.2% BHC hay là 0.05% Fenitrothion hay là 0.05% Endosulfan năng Carbaryl 0.15%, Malathion 0.15% thẳng băng lúc đâm chồi mới sau mùa mưa.

Bọ phấn đục nõn (Alcides sp.)

hua phấn giàu màu xui, kín bặt giàu vòi vĩnh dài và rắn, hua hết vách có kích thước cơ thể dài 12mm và bề can 3mm. Xuất giờ giàu nhất tự chót tháng 5 đến đầu tháng 7. Sâu cả vách giao phối và đơm trứng có ra tháng 6. Bọ đơm trứng tuần tra cách sử dụng vòi đục vào nõn đuối, sau đấy đâm ra 1 trứng ra. Triệu làm chứng bệnh trước tiên thắng phát hiện nay vào là trên lá hoặc trên nõn bị vàng úa rồi khô khan héo. Sâu đuối đục phá phần phía trong hạng nõn và đùn vào ở chỗ thâm nhập những cứt mọt. Đầu sâu non lắm nâu, cơ thể sâu màu hơi vàng. Sâu đền rồng hóa nhộng ở đường rãnh đục trong nõn.

phòng chống ngoại trừ:

giàu trạng thái sử dụng tay phanh thắt sâu trên lượng mát. Những chồi mát bị sâu đục, đẻ trứng đằng trong suốt, nhiều hết sâu mát và nhộng, mỗ giả dụ tâu vứt phần bị hại và hoẵng tiêm. Sau đó dùng thuốc Monocrotophos 0.05% nhằm phun thuốc ghẹ. Tiếp tục theo dõi nếu mật dạo quần trạng thái sâu gia tăng nếu phun gạnh tiếp tục.

Cũng nhiều trạng thái phun Wolfatox 1% hay là Sherpa 5% ra phần nõn cây chập thấy sâu hết vách xuất bây giờ lắm.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu kết lá và hoa, Bọ phấn đục nõn

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...