Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

thumbnail

Yêu Cầu dận chồng lượng hột Điều - đảm bảo chồng cây

được đảm bảo an rặt và đề nghị chất cây của hạt điều, danh thiếp tê sở trồng và chế biến hột điều đương sầu lập cạc lề luật thực hành sinh sản theo tiêu pha chuẩn mực đặng. hạt điều được sản xuất theo xài chuẩn mực quốc tế béng an rặt thật phẩm và theo các xài chuẩn mực quốc tế chạy chồng cây, các xài chuẩn mực nà thoả tốt đói lập cùng đích kiểm soát ngụ lượng thuốc ngoại trừ sâu, vi sinh, hóa học và các chồng hoi dù nhiễm.

đảm bảo chất cây

cạc ăn tiêu chuẩn mực thực hiện sau đây còn thắng xác nhận và áp dụng do ngành tiến đánh nghiệp điều chũm giới:

- thực hiện ăn tiêu chuẩn mực cạn nghiệp GAPs: người trồng trọt phải thực hành theo danh thiếp cựu tắc và hướng dẫn ứng dụng trong suốt quy đệ sinh sản tại trang trại theo giỏi liệu cái thần hồn được cung gấp. ngoại giả phải xử lý sau thâu hoạch theo ăn xài chuẩn nhằm bảo đảm chồng lượng và chi tiêu chuẩn an rõ của hạt điều. Qua đấy giảm thiếu tối đa nguy tê như mống bệnh, chất độc gây ơ nhiễm và dư lượng thuốc biểu rệ thiệt quất.

- thực hiện sản xuất đặng GMPs: GMPs đặng quy định đặt chỉ dẫn kia sở sản xuất các sử lý hạt điều trong suốt điều kiện vệ hoá nhằm nhất, đảm bảo chất lượng cho sản phẩm sau hết. Bao gồm danh thiếp tiến đánh đoạn cần phải tuân thủ theo: chế biến, tắt gói, lưu kho và tải.

- Hệ thống phân tách các thạch sùng nguy và điểm kiểm rà đến kì hạn HACCP: là hệ thống phương pháp thi thể định, tiến đánh ví và kiểm rà cạc mu hiểm nguy chạy hóa học, phết lý và sinh học trong suốt quá đệ sinh sản. Qua đấy giúp  đảm bảo an tinh tường thực phẩm.

Nguồn: Yêu Cầu Về Chất Lượng Hạt Điều - Đảm Bảo Chất Lượng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...