Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

Yêu Cầu Điều Kiện Khí hậu Và Dinh Dưỡng mực lượng Điều

cây điều chịu tốt những điều kiện khí hậu hĩnh da dạng và hà khắc. Khí hậu hĩnh nhiệt đới đồng đơn lượng mưa hằng năm đủ và có một vụ khô toàn rệt là những điều kiện tối ưa được cây điều phân phát triển đặng. Là một cây thú nhiệt lùng cao và rất mẫn cảm đồng lạnh giá nên xứ duyên hải của các vùng nhiệt đới nằm ở quãng cao tự 0 - 600m so mới thứ nước biển là vá trường học thiên nhiên hợp biếu cây điều.

tuy thế cũng thấy lắm ngoại châu lượng điều tồn tại để ở những tìm kiếm cao lùng 1000m so với thứ nước biển như ở ngọc trai Mỹ (Mexico, Braxin, Venuzuela) năng ở châu lệ Phi (Tanzania). Như chũm, 1000m nhiều linh nghiệm là quãng cao giới hạn lượng điều còn nhiều thể tồn tại nhằm. mong chung khoảng cao chốn trồng điều so đồng mức nước biển càng to thời cây đơm hết càng chậm, hay suất càng giảm.

lượng mưa

miền đặng nhất tốt cây điều đâm cả đặt và vào trái giàu là vùng giàu cây mưa nằm giữa 800mm tới 1500mm/năm (Barros, 1984, Frota và cuộng sự, 1985) áp giải đều trong suốt 6 - 7 tháng và nhiều đơn mùa khô khan kéo trường học tự 5 - 6 tháng trùng lặp ra vụ cây điều vào khoa kết quả. Thích ứng với điều kiện khí hậu hĩnh nhiều hai vụ mưa khô rành rệt như cố gắng cây điều sẽ đổ cả mạnh, điển tích lũy chồng dinh dưỡng trong mùa mưa nhằm hồi bước sang mùa khô cây sẽ ra hoa và kết quả thuận tiện (theo Ohler - 1979 lượng điều cũng bằng lòng cây mưa từ bỏ 400 tới 4000mm/năm). lương bổng mưa có hơn làm cho lượng điều muộn đẻ hết và cho sản phẩm chồng cây thua (hạt bé) và dễ bị danh thiếp loài cân đâm trùng tiến công. trái lại cây mưa chứ đủ lại dẫn tới lượng điều ra món kết trái bất thường. Ở những vùng nhiều cây mưa to hơn nhất mực phải giàu sự thoát nác đặng do lượng điều đừng thú vị bất cạ trạng thái nước tù hãm nào là. Ở những vùng nhiều cây mưa thấp (900mm/năm) hay là giàu cây mưa cao (suýt soát 2000mm/năm) mà lại phương diện bẳn bị cắt hơi nước nhiều cần lắm vịn pháp nổi giữ nước ở trong suốt gắt gao như lùng cách trồng trỉa phải đủ lớn, làm sạch cỏ xuể giò cho cỏ cạnh đoạt nác và các chất dinh dưỡng cùng lượng điều. Người ta vẫn khảo xáp thấy sự phân té cây mưa trong danh thiếp tháng 10, 11 và 12 nhiều ảnh hưởng tới thâu hoạch thứ các cây điều cho thu hoạch sớm, nhàng nhàng và chậm. Nếu lượng mưa làng nhàng mỗi một tháng là 200mm thời tuốt tuột cạc lượng điều đều biếu hoặc suất cao, trái lại Nếu lượng mưa trung bình tháng 11 có hơn sẽ tặng kết quả ngược lại ở những lượng vào môn sớm ra tháng 11 (Veerara - ghavan P.G., Vasavan M.G., "Cashew Res. Stn., Annakkasyam", 1979). Ngoài đòi hỏi dận cây mưa, phạm vi và mức độ mực vụ khô cũng nhiều ảnh hưởng rành rệt đến kết trái thâu hoạch vụ điều. thắng nhiều của thu hoạch thông thường vụ khô nếu như kéo dài ít nhất 4 - 5 tháng.

Xem thêm: Yêu Cầu Điều Kiện Khí Hậu Và Dinh Dưỡng Của Cây Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều khoác né nấm mốc xì, hư hại

Bộ biên soạn thảo văn bản nhiều định thể, editor1, Nhấn ALT + 0 thắng để trợ giúp chập mua hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao bì là hạn...